REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Laatimispäivä: 1.11.2013

1. Rekisterinpitäjä
Operaatio Mobilisaatio ry

Yhteystiedot:
Operaatio Mobilisaatio
Yliopistonkatu 58 B 5.krs
33100 Tampere
p. (03) 2131 300

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö    
Arno Alajoki
 
Yhteystiedot:
p. (03) 2131 300

3. Rekisterin nimi    
OM Suomi verkkokaupan asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
(rekisterin käyttötarkoitus)

Rekisteriä käytetään verkkokaupan asiakkaiden yhteystietojen tallennuspaikkana asiakkuuden hoidon ja markkinoinnin mahdollistamiseksi.

Rekisterin tietoja käytetään verkkokaupan omaan suoramarkkinointiin, jollei asiakas ole suoramarkkinointia kieltänyt. Rekisterin nimi- ja osoitetietoja voidaan luovuttaa Operaatio Mobilisaatio ry:n tiedotustarkoituksiin, jollei asiakas ole kieltänyt tällaista tietojen luovutusta.

5. Rekisterin tietosisältö
 
Asiakkaan yhteystiedot ja tilaamisen mahdollistavat tiedot: sukunimi, etunimet, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa ja muut vapaaehtoisesti täytettävät asiakaskohtaiset tiedot.

Mahdollinen kielto luovuttaa asiakkaan osoite- tai muita tietojaan muille yrityksille suoramarkkinointia varten. Mahdollinen kielto lähettää hänelle mitään tarjouspostia. Mahdolliset sähköisen suoramarkkinoinnin luvat.

Tiedot asiakkaiden tilauksista, toimituksista ja palautuksista.


6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista. Asiakassuhde syntyy, kun
1) asiakas tekee tilauksen.


Sähköiseen suoramarkkinointiin (kuten sähköposti) pyydetään asiakkaalta erikseen suostumus henkilötietolain mukaisesti.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakasrekisteristä voidaan luovuttaa nimi- ja osoitetietoja suoramarkkinointitarkoituksiin. Rekisteristä luovutettavia tietoja voivat tällöin olla nimi- ja osoitetiedot. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen luovutus. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisteri ja sitä käsittelevät tietojärjestelmän laitteistot sijaitsevat suljetuissa konesaleissa. Häiriötilanteiden varalta tiedot varmistetaan säännönmukaisesti kopioimalla. Järjestelmä on suojattu palomuurilla ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan. Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.