Omsuomi.fi ei ole enää täällä. Sen sijaan yritä om.org/fi.

Vapaaehtoistyö kehittyvissä maissa

Länsimaissa asuessaan moni saattaa kokea, että oma elämä on jo liiankin hyväosaista. Tätä taustaa vasten saattaa herätä ajatus ja halu auttaa niitä, joilla asiat eivät ole yhtä hyvin. Kehittyvissä maissa, kuten Tansaniassa tehtävä vapaaehtoistyö voi olla yksi vaihtoehto. Osa vapaaehtoisista toimii esimerkiksi kouluissa opettamassa englantia. Kerromme tässä artikkelissa sekä vapaaehtoistyön hyvistä puolista kuin myös vapaaehtoistyön ympärille kehittyneestä bisneksestä, jonka voidaan nähdä olevan kaukana vapaaehtoistyön alkuperäisestä ajatuksesta.

Vapaaehtoistyöllä voit tarjota lisäkäsiparin siellä missä sitä kipeimmin tarvitaan

Vapaaehtoistyössä tarjoat omat käsiparisi lisäkäsipareiksi sellaisissa kohteissa, joissa niitä todella tarvitaan. Tekijälleen se tarjoaa mahdollisuuden toteuttaa omaa hoivaviettiään, jakaa länsimaalaista hoitotyöhön liittyvää tietotaitoa sekä kasvaa henkisesti aimoharppauksin. Työn aikana vapaaehtoistyöntekijä saa tilaisuuden avartaa omia näkökulmiaan sekä etsiä itseään. Myös itsensä toteuttaminen korostuu vapaaehtoistyössä. Työntekijän itsetuntemus kasvaa ja hän saattaa saada aivan uudenlaisia omaa identiteettiään koskevia oivalluksia. Merkityksellisen työn tekeminen tuo tekijälleen hyvää mieltä sekä positiivisia kokemuksia.

Bisnes vapaaehtoistyön taustalla murentaa sen alkuperäistä merkitystä

Vapaaehtoistyön upeuden lisäksi siihen liittyy myös nurjempi puoli. Osa vapaaehtoisjärjestöistä toimii nimittäin bisnes edellä, mikä uhkaa murentaa vapaaehtoistyön alkuperäistä merkitystä. Voidaankin sanoa, että monelle taholle vapaaehtoistyön hyväksikäyttö on suoranaista bisnestä.

Aina ei esimerkiksi voi olla aivan varma, että järjestöjen kautta lahjoitetut varat menevät juuri siihen kohteeseen, johon järjestö lupaa niiden menevän. Valitettavan usein rahat nimittäin päätyvät järjestöjä pyörittävien bisnesmiesten taskuihin. Monessa järjestöissä vapaaehtoistyöntekijöiltä peritään aivan käsittämättömän suurilta tuntuvia korvauksia, että he yleensäkään pääsevät paikan päälle tekemään työtä ilman korvausta. Suureksi kysymysmerkiksi jääkin, mihin ylimääräiset rahat oikein katoavat. Toisaalta varat voivat olla ikään kuin lahjoitus vapaaehtoistyöpaikan kulujen kattamiseen ja vapaaehtoistyön koordinointityöhön.

Kaiken kaikkiaan voidaankin sanoa, että vapaaehtoistyöhön lähteminen on hyvä valinta, joka voi tarjota lähtijälle monia elämyksiä ja joka voi auttaa maailman köyhimpiä ihmisiä. Samalla on kuitenkin tärkeää muistaa, että vapaaehtoistyöhön lähdettäessä ei saa olla liian sinisilmäinen. Samaa tarkkaavaisuutta tulee myös noudattaa nettikasinoa valittaessa. Nettikasinovertailu esittelee sinulle markkinoilta löytyvät ja ennen kaikkea luotettavat pelisivustot.